Nielsen Consult

Ingeniør med erfaring fra den Maritime branche

Nielsen Consult søger for A1 Consult i Randers

 • Kan du lide vand og frisk luft?
 • Ja, så er det måske dig vi mangler som kommende kollega.

Vores kunde A1 Consult er inde i en rivende udvikling og arbejder i øjeblikket med en række spændende industri-, færge- og planlægningsprojekter, hvor vi har brug for flere stærke kræfter og skarpe øjne.

Vi søger derfor en ingeniør med erfaring i projektering af havne, mariner, konstruktioner og geoteknik, der har lyst til at afprøve egne idéer og for at sætte sit eget aftryk på projektet.

Som projektleder, projektingeniør eller specialist ved A1 Consult får du en spændende og udfordrende hverdag i en virksomhed i vækst. Du bliver en del af et ungt, dynamisk og ambitiøst team, med stor indflydelse på virksomhedens fortsatte fremgang og succes.

Din indsats vil være koncentreret omkring design og tilsyn af havnekonstruktioner, kystbeskyttelse, planlægning m.m. Du vil være involveret i projektet med direkte kontakt til kunden fra start til slut.

Vi forestiller os, at du er havne og vandbygger, geotekniker, projektleder, konstruktionsingeniør med min. 2 års erfaring inden for A1 Consults spidskompetencer.

Vores projekter består overvejende af fulde projektforløb med en indledende skitse- og planlægningsfase, myndighedsbehandling, detailprojektering, udbud og kontrahering og overdragelse af anlægsprojektet til bygherren.

A1 Consult tilbyder:

 • En selvstændig stilling med spændende udfordringer og stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
 • Du får mulighed for at påvirke firmaets strategi i tæt samarbejde med gode kolleger, som er engagerede og som også er til bordfodbold og andre sociale aktiviteter.
 • God løn med bonus svarende til dine kvalifikationer.

Erfaring - A1 Consult forventer, at du:

 • Brænder for vores spidskompetencer og at du har stor designerfaring og er teoretisk velfunderet.
 • Har en bred forståelse inden for geoteknisk design og kan projektere marine konstruktioner.
 • Du har allerede nu en del praktisk erfaring med projektledelse af mindre og større anlægs projekter, herunder også erfaring med tilsynsopgaver og byggeledelse.

Personlighed – A1 Consult forventer, at du:

 • Er en person, der med en ligefrem og uformel stil, vinder accept i kraft af din systemtik, din personlighed og professionelle kunnen.
 • Har en evne til at motivere og begejstre andre ved selv at få foran og til at etablere et godt samarbejde på tværs i organisationen internt såvel som eksternt.
 • Har et godt humør og er udadvendt.

A1 Consult er et mindre rådgivende ingeniørfirma i vækst, på et marked præget af få store aktører, hvor vi i dag er med til at sætte dagsordenen inden for havne- og marine konstruktioner i alle projektets faser fra idé til drift.

A1 Consult har base i Randers med udsigt over Gudenådalen placeret lige ved motorvejen.

Er du interesseret, så send din ansøgning til nedenstående e-mail. Du er velkommen til at ringe på 0045-2172 6073 til Inge Nielsen såfremt du måtte have spørgsmål til stillingen.

NIELSEN CONSULT v/Inge Nielsen
Personaleudvælgelse & Outplacemnet
P.P. Ørums Gade 30
8000 Århus C

Mobil: 0045-2172 6073

E-mail: ingenielsen@nielsenconsult.dk
Homepage: www.nielsenconsult.dk